Vijeće Mladih Benčić (Benčić Youth Council)

Preuzmimo Benčić (Take Back Benčić), 2014, film, 57:15. Directed/produced by Althea Thauberger. Photo by Milica Czerny Urban.

Who are we?
We are an association that was founded after the film Preuzmimo Benčić (Occupy Benčić). We learn about the beauty and culture of our city Rijeka. We are interested in culture, history, and art. The Benčić Youth Council accepted all the children who participated in Preuzmimo Benčić (Occupy Benčić), but now we are open to all the children who want to join our project. We are active, creative and curious. We are all school age but of different ages (7-13). Although we are of different ages we get along, we help each other, we work together, and we play together and learn.

What do we do?
The beginning of this project was the film Preuzmimo Benčić (Occupy Benčić). In the Benčić Youth Council workshops we learn about the history, culture, and people’s occupations (journalists, artists, cultural workers and others). During the workshops we find time for fun and games. We shot three films already, one called Preuzmimo Benčić (Occupy Benčić), the second Galeb and the third Ja sam ja i to je to (I am who I am and that’s it), which was sent to a public call. Through the recording, we came to know acting and the whole process of filmmaking.

We would like that workshops last longer. We would like to move to the Children’s House in the Benčić Complex.

Through the workshop we create, paint, etc. … and produce various works, and after a few months we presented them through an exhibition. We had our last show in January and it was very successful.

How?
Through games, discussions, team and individual work, laughter, mutual help, and expression through art, we practically apply the knowledge with the help of smart and professional experts, our mentors.

In workshops we think, write, record and watch movies, draw, organize, and visit exhibitions.

Why?

We go to the Benčić Youth Council because of learning, fun, and new knowledge and skills.

When and where?

We meet on a monthly basis, on weekends from 9 to 16 h in Križanićeva 6. We visit cultural institutions and cultural and historical attractions: museums, theaters, galleries, Palach, Galeb, the Benčić Complex and other areas of culture.

This description was written by the Benčić Youth Council as part of their workshop, Pen in Hand, in April 2015.

Tko smo mi?
Mi smo udruga koja je osnovana nakon snimanja filma Preuzmimo Benčić. Učimo o ljepotama i kulturi našega grada Rijeke. Zanimamo se za kulturu, povijest i umjetnost. Vijeće mladih Benčić je primilo svu djecu koja su sudjelovala u filmu Preuzmimo Benčić, no sada primamo i svu djecu koja se žele pridružiti našem projektu. Mi smo aktivni, kreativni i znatiželjni. Svi smo mi školskog uzrasta ali različite dobi (7-13). Iako smo različite dobi jako se dobro slažemo, pomažemo se, surađujemo skupa i zajedno se igramo i učimo.

Što radimo?
Početak ovog projekta bio je film Preuzmimo Benčić. Na radionicama VMB učimo o povijesti grada, kulturi, i zanimanjima ljudi (novinari, umjetnici, kulturni djelatnici i ostali). Na radionicama nađemo vremena za igru i zabavu. Snimili smo već tri filma, jedan pod nazivom Preuzmimo Benčić, drugi Galeb i treći Ja sam ja i to je to koji je poslan na natječaj. Kroz snimanje upoznali smo glumu i cijeli proces snimanja filma.

Željeli bismo da radionice duže traju. Željeli bismo se preseliti u Dječju kuću.

Kroz radionice izrađujemo, slikamo itd…razne radove pa ih nakon nekoliko mjeseci i prezentiramo putem izložbe. Posljednju izložbu imali smo u 1. mjesecu i bilo je jako uspješno.

Kako radimo?
Kroz igru, razgovor, timski i samostalni rad, smijeh, međusobno pomaganje, izražavanje kroz umjetnost praktično primjenjujemo znanje uz pomoć pametnih i profesionalnih stručnjaka, naših mentora.

Na radionicama razmišljamo, pišemo, snimamo i gledamo filmove, crtamo, organiziramo i posjećujemo izložbe.

Zašto?
Mi dolazimo u Vijeće mladih Benčić zbog učenja, zabave, druženja i novih znanja i vještina.

Kada i gdje?
Mi se nalazimo jedanput mjesečno, vikendom od 9 – 16 sati u Križanićevoj 6. Posjećujemo kulturne ustanove i kulturno-povijesne znamenitosti: muzeje, kazališta, galerije, Palach, Galeb, kompleks Benčić i druge prostore kulture.