Pen in Hand (April 2015)

April 25, 2015 to April 26, 2015

The eighth convening of the Benčić Youth Council, Pen in Hand, was held at the Museum of Modern and Contemporary Art on Križanićeva street. The Council is in the process of developing a website and its members will soon be blogging and sharing content about their activities, so this session focused on building skills and techniques for journalism, interviewing, and writing. The development of the Children’s House at the Benčić complex is also now in full swing, and the Benčić Youth Council wishes to express their views and opinions regarding its design and organization to the Department of Culture of the City of Rijeka in writing. Davor Mandić, a journalist from the local newspaper Novi List, and Alen Kapidžić, an employee of the Department of Culture of the City of Rijeka, both members of literary associations RiLit, joined the Council for this session. More…

The first day of the workshop explored different journalistic techniques with Davor Mandić. The focus of the session was on creating news, an ideal form to learn article formats and interview tactics, which the Council will be able to apply widely in future workshops. After Davor gave a short lecture about a few of his articles and his role in the newspaper, he briefly described the sections in the newspapers and different forms of articles. The Council implemented basic journalistic questions: who, what, how, why, where, when and the information source by each writing about this workshop as news. Reading their articles separately, the Council traced styles of writing already apparent in the short article, even though they all wrote the same things. To explore the importance of accuracy and the reliability of information, the Council played the game “Panto Pletikosa” which is based on the retelling of a story with a lot of detail. One person reads the story silently and then tells it to the next without another hearing, who then he tells it to the third person, and so to the last. The last in the row retells the story to everyone else, and then together the group investigates errors and omitted data from the original story. Finally, we delved into the art of the interview. The Council shared their current interview methods, which they used before with the workers at the train station and the musicians at Club Palach. Davor spoke about some of his tips and how an interview can be presented, and then interviewed the Council and its mentors to be shaped into a story for the Novi List. He invited the paper’s official photographer who photographed the group to share many aspects of creating an article with the Youth Council. The second day was devoted to articulating a project description of Benčić Youth Council by its participants with Alen Kapidžić. We asked the journalistic questions of the day before, and brainstormed entries, which we then shaped into text. At the end of the workshop, we imagined the Children’s House from the practical to the fantastical down to the smallest detail, and then Alen presented the current drafts and plans.

Radionica “Olovke u ruke” održala se u prostorima Muzeja moderne i suvremene umjetnosti u Križanićevoj ulici kroz dva dana u suradnji s Davorom Mandićem, novinarom Novog lista, i Alenom Kapidžićem, zaposlenikom Odjela za kulturu Grada Rijeke, članovima riječke literarne udruge RiLit.

Tema novinarstvo i pisanje odabrana je ciljano radi razvijanja web stranice Vijeća mladih Benčić, na kojoj se očekuje aktivnost korisnika u obliku pisanja bloga. Također, u punom jeku je razvijanje projekta Dječje kuće u sklopu kompleksa Benčić, te se Vijeće mladih Benčić želi izraziti svoje stavove i mišljenja vezano za njen dizajn, osmišljavanje i organizaciju.
More…

Prvi dan radionice bio je posvećen novinarskom žanru. Davor Mandić upoznao je naše korisnike sa svojim radom, a zatim i s novinarskim radom. Naglasak je stavljen na izrađivanju vijesti, jer je to idealna forma kroz koju se mogu naučiti temeljna novinarska pitanja, te na firmu intervjua zbog toga što ju jako često koristimo u drugim radionicama. Metode koje su korištene su predavanje, individualni rad na zadatku, grupni rad, igra. Davor im je kroz kratko predavanje prezentirao svoje članke, odgovornosti, ulogu u novinama, te ukratko prezentirao rubrike u novinama te oblike članaka. Temeljna novinarska pitanja: tko, što, kako, zašto, gdje, kada i otkuda informacija djeca su primijenila pišući o radionici kao kratkoj vijesti u novinama. Nakon čitanja naizmjence djeca su primijetila da su svi napisali isto ali da se već i u toj kratkoj formi može primijetiti razlika u stilovima pisanja, te koliko je važno informacije slagati po važnosti u tekstu. Nakon toga, da bi korisnici shvatili važnost točnosti informacije i pouzdanosti informacija igrali smo igru „Panto Pletikosa“ koja se temelji na prepričavanju priče s mnogo detalja, ali tako da jedno dijete priča drugome bez da drugu čuju, drugo trećemu i tako do zadnjega. Zadnji svima ostalima prepriča priču koju je čuo, a zatim se komentiraju greške i ispušteni podaci iz prvotne priče. Igra je svima bila zanimljiva i izrazito zabavna, osobito na krajnjoj analizi. Tema intervjua obrađena je na specifičan način. Nakon što je Davor kratko prezentirao što je to intervju, kako nastaje te kako se sve može obraditi, on je krenuo u intervjuiranje svih korisnika i voditeljica, te će to uobličiti u priču/reportažu za novine Novi list. Došao je i fotograf koji nas je fotografirao, tako da su djeca imala prilike vidjeti kako uistinu stvaranje članka službeno izgleda.

Drugi dan bio je posvećen artikulaciji sadržaja projekta Vijeća mladih Benčić od strane njegovih korisnika u čemu nam je pomogao Alen Kapidžić, književnik. Vodili smo se novinarskim pitanjima koje smo naučili prethodni dan, a koristili smo metodu „oluja mozgova“ za stvaranje natuknica, koje smo zatim oblikovali u tekst. Na kraju radionice, prvo smo zamišljali Dječju kuću, a zatim nam je Alen prezentirao sadašnje nacrte i planove.