Behind the Scenes (November 2014)

November 22, 2014 to November 23, 2014

Photo by Natali Bosic.

Behind the Scenes is the fourth in a series of gatherings of the Benčić Youth Council. It was created in cooperation with the National Theatre Ivana pl. Zajc and investigated the current changes affecting the National Theatre, the important role the theater plays as a commentator and educator of society, and as an incentive of proactive individual acts. The workshop introduced the Council to the layered depth of the theatre that lies behind the scenes of fun and entertainment. They discovered what happens in the hidden corners of the theater—backstage, rehearsals, dressing rooms, rehearsal rooms—and explored what processes precede the creation of the visible product, which most have a chance to see only from the position in their seats as spectators. Over the course of the weekend in the theater, the Council developed a personal relationship with the theater as a place where they are welcome and they know that they want to come back.

On Saturday, 22nd November, the Council learned about the history and interesting stories of the theater. We looked at some of the hidden corners and otherwise forbidden places in the theater such as the reserved loggia, balcony, and the official passage to the stage. The Council took the to think through some of the occupations and job descriptions of people in the theatre. They read adjusted media announcements about the changes that are happening in the theater today, and in groups they took an article and presented it in an interesting way—some in the form of TV shows, and others in the form of advertising. They met with some of the employees of the theater: actors David Mekić and Jasmin Mekić, costume designer Manuela Paladin Sabanovic, stage manager Jolanda Pahor, and playwright Natasha Antulov and Mila Pavicevic. The Council asked questions about their work, whether they like their job and what their work day looks like, whether they ever experienced hard times, what they do when they mess up, and why they love working in the theater.

The second day of the workshop was dedicated to artistic creative expression, and was held in the Museum of the City of Rijeka. Marija Kajapi, an associate of the set designer Stefan Katunar, joined us and showed the Council some of the process of set design. Our theme was a question: How do you see the audience in the theater? They worked in two groups. One group worked on the stand to hold up a wooden background. Marija brought a jig saw, drill, stapler, nails, screws and hammers, which they used for the woodwork. The second group received the large dimensions paper, and each of them had a task to draw or paint a person in the audience.

Learning how to work with wood and handle tools, the Council responsibly crafted a backdrop full of a diverse imaginary audience: a police officer, thief, chauffeur, grandmother, and a young girl, among others. Even you can find yourself in it if you peek through the gaps in the faces! By creating this audience, the council thought deeply about the concept of openness, the role of theater in society as a gathering place of different opinions, and to review the changes taking place at the National Theatre.

Radionica Iza kulisa četvrta je u nizu aktivnost Vijeća mladih Benčić. Nastala u suradnji s HNK Ivana pl. Zajca i posvećena je trenutnim promjenama koje zahvaćaju HNK te općenito važnosti uloge kazališta kao komentatora društva, edukatora i poticaja na proaktivno djelovanje pojedinca. Cilj radionica bio je osvijestiti djeci i mladima dubinu i slojevitost uloga kazališta koje se kriju iza kulisa zabave i razonode. Želja nam je bila i otkriti djeci što se događa na ostalim mjestima u kazalištu, iza pozornice, na probama, u garderobama, u radionama… Koji procesi prethode stvaranju krajnjeg produkta kojeg većina ima priliku vidjeti tek iz gledališta. Također, kvalitetno provedenim vremenom u kazalištu željeli smo pomoći djeci da razviju osobnu vezu s kazalištem kao mjestom u kojem su dobrodošli, kojeg poznaju i u kojeg se žele vraćati.

U subotu 22. studenoga dan smo započeli upoznavanjem i zagrijavanje. Ispitali smo očekivanja djece o temi radionice te smo s njima zaigrali igru upoznavanja. Nakon toga slijedila je igra potrage za blagom. Kroz tu igru cilj je bio da se djeca upoznaju s poviješću i zanimljivim pričama o riječkom kazalištu. Kroz potragu za pitanjima djeca su ostvarila interakciju s zgradom i njenim zaposlenicima. Zavirili smo u neke skrivene i inače zabranjene kutke kazališta kao što su rezervirane lože, balkon, službeni prolaz i pozornica. Na pozornici smo odlučili održati nekoliko aktivnosti da se djeca opuste na tom mjestu ali ju i isprobaju. Prva igra na pozornici bila je „Tko radi u kazalištu?“ u kojoj su djeca dobila nazive zanimanja i opise poslova te su ih trebali spojiti. Za tu i ostale aktivnosti na pozornici bili su podijeljeni u grupe. Nakon toga čitali smo prilagođene medijske objave o promjenama koje se događaju u kazalištu danas. Svaka grupa je dobila svoj članak kojeg su na zanimljiv način trebali prezentirati ostalima. Neki su se odlučili za prezentaciju u obliku TV emisije, a neki za oblik reklame.

Nakon ručka, vratili smo se u kazalište gdje su nas čekali zaposlenici kazališta – glumac Jasmin Mekić, kostimografkinja Manuela Paladin Šabanović, inspicijentica Jolanda Pahor, te dramaturginje Nataša Antulov i Mila Pavićević. S njima smo pričali o njihovom poslu, vole li oni svoj posao i kako izgleda njihov radni dan; je li im teško ponekad, kako se snalaze kada zabrljaju te što im je najdraže kod rada u kazalištu…

Saznali smo puno zanimljivih informacija, te se na kraju i zaigrali s glumcem Jasminom Mekićem.

Drugi dan radionice bio je posvećen likovnom kreativnom izražavanju, a održao se u prostoru Muzeja grada Rijeke. Marija Kajapi, inače suradnica scenografa Stefana Katunara, pridružila nam se i djeci pokazala djeci proces izrade scenografije. Naša tema bilo je zapravo pitanje – kako vi vidite publiku u kazalištu. Djeca su se podijelila u dvije grupe. Jedna grupa je radila stalak za kulisu od drva. Marija je donijela ubodnu pilu, bušilicu, klamericu, čavle, vijke i čekiće za rad na drvu. Druga grupa je dobila papir velikih dimenzija, te je svatko od njih trebao nacrtati/naslikati jednog lika u publici.

Učenje kako raditi s drvom, rukovati sa alatom bilo je jako uzbudljivo. Unatoč buci svi smo se zabavili. U našoj zamišljenoj publici možete uočiti policajca, lopova, šofera, Pipi dugu Čarapu baku, djevojčici i afroamerikanca. Čak se i vi sami možete naći u njoj ako provirite kroz procjepe za lica! Cilj ovog dijela radionice je bilo osvještavanje djeci pojma otvorenosti, uloge kazališta u društvu kao mjesta za okupljanje različitih mišljenja, te osvrt na sadašnje promjene koje se odvijaju u HNK-u Ivan pl. Zajc.